Suresh Medical Store

Contact Us - +91-9810114265  +91-9250272055
Email id - sureshmedicalstore@gmail.com

Shree Baidhyanath

BN. ASAV

 • ABHAYARISHTA 450ML
 • AMRITARISHTA 450ML
 • ARJUNARISHTA 450ML
 • ARVINDASAVA 225ML
 • ASHOKARISHTA (SPL) 450ML
 • ASHOKARISHTA 450ML
 • ASHWAGANDHARIAHTA 450ML
 • ASHWAGANDHARISHTA (SPL) 450ML
 • BABOOLARISHTA 450ML
 • BALARISHTA 450ML
 • BHRINGARAJASAVA 450ML
 • CHANDANASAVA 450ML
 • DASHAMOOL KADHA 450ML
 • DASHAMOOLARISHTA 450ML
 • DASHMOOLARISHTA (SPL) 450ML
 • DEVDARVADYARISHTA 450ML
 • DRAKSHARISHTA 450ML
 • DRAKSHASAVA 450ML
 • DRAKSHASAVA(SPL) 450ML
 • JEERKADYARISHTA 450ML
 • KALMEGH ASHAV 450ML
 • KANKASAVA 450ML
 • KHADIRARISHTA 450ML
 • KUMARIASAVA 450ML
 • KUMARIASAVA NO.3 200ML
 • KUTJARISHTA 450ML
 • LODHRASAVA 450ML
 • LOHASAVA 450M
 • MAHAMANJISHTHADI KADHA 450ML
 • MAHAMANJISHTHADYARISHTA 450ML
 • MAHARASNADI KADHA 450ML
 • MUSTAKARISHTA 450ML
 • PANCHASAVA 450ML
 • PATRANGASAVA 450ML
 • PIPALYASAVA 450ML
 • PUNARNAVARISHTA 450ML
 • ROHITAKARISHTA 450ML
 • SARASWATARISHTA 450ML
 • SARIVADHYASAVA 450ML
 • SARIVADYARISHTA 450ML
 • USHIRASAVA 450ML
 • VASARISHTA 450ML

B.NATH

 • AGASTYA HARITAKI 50GM
 • AMALPITANTAK SYRUP 200NL
 • AYURVED SAR SANG BOOK
 • B-SARPGANDHAGHAN BATI 10GM
 • BADAM PAK 100GM
 • BAIDYANATH BALM
 • CHANDERSHEKHAR
 • CHANDRODAYAVARTI 5GM
 • CHANDRODYA ANTRDHOOM 1 GM
 • CHITRAK HARITAKI 50GM
 • CHYAWANPRASH AVALAHA (SPL).1KG
 • CHYAWANPRASH AVALAHA(SPL) 2KG
 • CHYAWANPRASH AVALEHA(SPL)500GM
 • CHYAWANPRASH S F 1KG
 • CRACK CURE OIT
 • DANT MANJAN LAL 100GM
 • DANT MANJAN LAL 300GM
 • DANT MANJAN LAL 50GM
 • ERAND PAK 100GM
 • GILOY SATWA 10GM
 • GULKAND 200GM
 • GULKAND 500GM
 • HARIDRAKHAND (BR) 100GM
 • HARIDRAKHAND(BR) 50GM
 • KABJAHAR GRANULES 200GM
 • KANTKARYAVALEHA 50GM
 • KARSHYAHAR LOHA 10GM
 • KASAMRIT 200ML
 • KASAMRIT 60ML SYP
 • KUTAJAVALAHA 50GM
 • MADHU 100GM
 • MADHU 50GM
 • MADHUMEHARI YOG(SY)40TABS
 • MAHABHRINGRAJ SAMPOO 250ML
 • MAHASHANKHA DRAVA 10ML
 • MUSALI PAK 100GM
 • PANCHAMRIT PARPATI 10GM
 • PATHREENA SYP 200ML
 • PENVIN OINT
 • PIRIODS OIT
 • PRANDA  SYRUP
 • PROSTAID 50TAB
 • RAS PARPATI 5GM
 • ROGAN BADAM 10ML
 • ROGAN BADAM 25ML
 • ROGAN BADAM 50ML
 • SARVDOSHANTAK GUTIKA 25TABS
 • SAUBHAGYA SUNTHI PAK 100GM
 • SHAKTI RAS 20CAP
 • SHANKH DRAVA 10ML
 • SHANKHPUSHPI SYRUP 200ML
 • SHILAJIT 10CAP
 • SHWET KSHAR PARPATI 10GM
 • SIDDHA MAKARDHWAJ(SMAY) 5TABS
 • SIDDHA-MAKARDHWAJ2.5GM
 • SUNDRI SAKHI 200ML
 • SUNDRI SAKHI 450ML
 • SUPARI PAK 100GM
 • SUPARI PAK 250GM
 • SURAKTA 100ML
 • SWAPN DOSHHARI TAB
 • SWARN MAHAYOGRAJ GUGGULU
 • SWARN SHAKTI RAS 20CAP
 • VASAVALEHA 100GM
 • VIRECHANI 10 TABLET
 • YAV KSHAR 10GM

BN.BHASMA

 • ABHRAK BHASMA (SHATPUTI)2.5GM
 • ABHRAK BHASMA 10GM
 • ABHRAK BHASMA 5GM
 • ABHRAK BHASMA SAHASTRAPUTI 1GM
 • AKIK BHASMA 10GM
 • AKIK BHASMA 5GM
 • AKIK PISHTI 10GM
 • AKIK PISHTI 5GM
 • HAJRULAHUDA BHASMA 5GM
 • HAJRULYAHUDA BHASMA 10GM
 • HARITAL(GODANTI)BHASMA 10GM
 • JAHARMOHRA KHATAI BHASMA 10GM
 • JAHARMOHRA KHATAI BHASMA 5GM
 • JAHARMOHRA KHATAI PISHTI 10GM
 • JAHARMOHRA KHATAI PISHTI 5GM
 • KAHARWA PISHTI 2.5GM
 • KANT LOHA BHASMA 2.5GM
 • KAPARDAK BHASMA 10GM
 • KASHIS BHASHMA 5GM
 • KASHIS BHASMA 10GM
 • KUKKUTANDATWAK BHASMA 5GM
 • LOHA BHASMA 10GM
 • LOHA BHASMA 5GM
 • LOHA BHASMA(SAHASTRAPUTI)1GM
 • LOHA BHASMA(SHATPUTI) 2.5GM
 • MADHU MANDOOR BHASMA 5GM
 • MANDOOR BHASMA 10GM
 • MANDOOR BHASMA 5GM

BN.CHURNA

 • AGNIMUKH CHURNA 60GM
 • ASHWAGANDHADADI CHURNA 50GM
 • ASHWAGANDHADHI CHURNA 100GM
 • AVIPATTIKAR CHURNA 120GM
 • AVIPATTIKAR CHURNA 60GM
 • B-GANGADHAR CHURNA 60GM
 • BILVADI CHURNA 60GM
 • CHITRAK HARITAKI AVLEH 100GM
 • CHOPCHINYADI CHURNA 60GM
 • DENDAYAL CHURNA 100GM
 • DHATUPAUSHTIK CHURNA 100GM
 • DHATUPAUSHTIK CHURNA 50GM
 • HINGVASHTAK CHURNA 60GM
 • LAVAN BHASKAR CHURNA 120GM
 • LAVAN BHASKAR CHURNA 500GM
 • LAVAN BHASKAR CHURNA 60GM
 • MAHASUDARSHAN CHURNA 100GM
 • MAHASUDARSHAN CHURNA 50GM
 • NARAYAN CHURNA 60GM
 • PANCHASKAR CHURNA 100GM
 • PANCHASKAR CHURNA 50GM
 • PRADARNASAK CHURNA 60GM
 • PUSHYANUG CHURNA NO.2 60GM
 • SARASWAT CHURNA 60GM
 • SHATAVARYADI CHURNA 60GM
 • SITOPLADI CHURNA 30GM
 • SITOPLADI CHURNA 60GM
 • TALISHADI CHURNA 60GM
 • TRIFLA CHURNA 100GM
 • TRIFLA CHURNA 500GM
 • TRIFLA CHURNA 50GM
 • VASAVLEH AVLEH 100GM

BN.GHRIT

 •    BRAHMI GHRIT 100GM
 •    PHALKALYAN GHRIT 100GM
 •    TRIFLA GHRIT 100GM

BN.GUGGULU

 •   GOKSHURADI GUGGULU 20GM
 •   KAISHORE GUGGULU 80TABS
 •   KANCHNAR GUGGULU 80TABS
 •   LAXADI GUGGULU 20GM
 •   MAHAYOGRAJ GUGGULU 20TABS
 •   MAHAYOGRAJ GUGGULU 40TABS
 •   MEDOHAR GUGLU 120TAB
 •   PUNARNAVADI GUGGULU 20GM
 •   RASNADI GUGGULU 20GM
 •   SAPTVINSHATI GUGGULU 20GM
 •   SINGHNAD GUGGULU 80TAB
 •   TRAYODASHANG GUGGULU 20G
 •   TRIFLA GUGGULU 20GM
 •   YOGRAJ GUGGULU 120TABS
 •   YOGRAJ GUGGULU 60TABS

BN.LOHA

 •   AMAL PITTANTAK LOHA 40TABS
 •   CHANDRAMRIT LOHA 40TABS
 •   DHATRI LOHA 40TAB
 •   MEDOHARVIDANGADI LOHA 40TABS
 •   NAVAYAS LOHA 40TABS
 •   NAVAYAS MANDOOR 40TABS
 •   PRADRANTAK LOHA 40TABS
 • ¬†¬†PUNARNAVADI MANOOR 40TABS
 •   SAPTAMRIT LOHA 40TAB
 •   SARVAJWARHAR LOHA 40TABS
 •   SARVAJWARHAR LOHA(SY) 10TABS
 •   SHILAJITWADI LOHA 40TABS
 •   SHOTHARI LOHA 40TABS
 •   SHOTHARI MANDOOR 40TABS
 •   TAPYADI LOHA NO.1 20TABS
 •   VISHAMJWARANTAK LOHA(SMY)10TAB
 •   VISHMJWARANTAK LOHA 40TABS

BN.OIL

 •   ARTHO OIL 100ML
 •   BILVA TEL 25ML
 •   CHANDANBALALAXADI TEL 50ML
 •   DASHMUL TEL 50ML
 •   IRIMEDADI TEL 50ML
 •   JATYADI TEL 50ML
 •   KASHISADI TEL 50ML
 •   KSHAR TEL 25ML
 •   MAHABHRINGARAJ TEL 100ML
 •   MAHABHRINGARAJ TEL 200ML
 •   MAHABHRINGARAJ TEL 50ML
 •   MAHABHRINGRAJ TEL 450ML
 •   MAHACHANDANADI TEL 50ML
 •   MAHALAXADI TEL 50ML
 •   MAHAMARICHYADI TEL 50ML
 •   MAHAMASH TEL (NIRAMISH) 50ML
 •   MAHAMASH TEL 100ML
 •   MAHANARAYAN TEL 100ML
 •   MAHANARAYAN TEL 50ML
 •   MAHAVISHGARBHA TEL 100ML
 •   MAHAVISHGARBHA TEL 50ML
 •   MALLA TEL 5ML
 •   NIRGUNDI TEL 50ML
 •   PRASARINI TEL 50ML
 •   PUNARNAVADI TEL 50ML
 •   ROOMA OIL 100ML
 •   ROOMA OIL 50ML
 •   SAINDHAVADI TEL 50ML
 •   SAPTGUN TEL 50ML
 •   SHADBINDU TEL 25ML
 •   SHADBINDU TEL 50ML
 •   SHRIGOPAL TEL 10ML
 •   SHRIGOPAL TEL 50ML
 •   SOMRAJI TEL 50ML
 •   TUVRAK CHALMUNGRA TEL 50ML
 •   VISHNU TEL 25ML

BN. ASAV

 •   A-KAMINIVIDRAVAN RAS 5GM
 •   A-KARPUR RAS 2.5GM
 •   AGNIKUMAR RAS 80TABS
 •   AGNISANDEEPAN RAS 80TABS
 •   AMARSUNDARI BATI 40TAB
 •   AMEER RAS 2.5GM
 •   AMVATARI RAS 10GM
 •   ANANDBHAIRAV RAS(JWAR) 80TABS
 •   ANANDBHAIRAV RAS(KAS) 80TABS
 •   AROGYAVARDHINI BATI 40TABS
 •   AROGYAVARDHINI BATI 80TABS
 •   ARSH KUTHAR RAS 40TABS
 •   ASHWAKANCHUKI RAS 5GM
 •   ATUL SHAKTIDATA YOGA 2.5GM
 •   B-KANAKSUNDAR RAS 40TABS
 •   B-PUSHPADHANVA RAS 5GM
 •   B-SHAKRAVALLABHA RAS(SY) 1GM
 •   B-SHAKRAVALLABHA RAS(SY) 2.5GM
 •   BALARK RAS(KGY)10TABS
 •   BALROGANTAK RAS 5GM
 •   BANGESHWAR RAS (ORDY) 40TABS
 •   BANGESHWAR RAS BRI(SMY)10TABS
 •   BANGESHWAR RAS BRI.(SMY)25TABS
 •   BASANTKUSHMAKAR RAS 50TAB
 •   BASANTKUSUMAKAR RAS(SMAY)10TAB
 •   BASANTKUSUMAKAR RAS(SMAY)25TAB
 •   BASANTKUSUMAKAR RAS(SMAY)5TABS
 •   BASANTMALTI RAS 10TAB
 •   BASANTMALTI RAS 25TABS
 •   BOL PARPATI 5GM
 •   BOLBADDHA RAS 80TABS
 •   CHANDRAKALA RAS(MY) 40TABS
 •   CHANDRAKANT RAS 10GM
 •   CHANDRAMRIT RAS 40TABS
 •   CHANDRANSHU RAS 5GM
 •   CHATURBHUJ RAS(SAY) 1GM
 •   CHATURBHUJ RAS(SAY) 500MG
 •   CHATURMUKH RAS 10TABS
 •   CHINTAMANI CHATURMUKH 10TABS
 •   CHINTAMANI RAS(SMAY) 10TABS
 •   CHOUNSATHPRAHARI PIPAL 10GM
 •   DANTO BHEDANTAK RAS
 •   EKANGVIR RAS 40TABS
 •   GANDHAK RASAYAN 40TABS
 •   GARBHACHINTAMANI RAS 10TABS
 •   GARBHPAL RAS 80TABS
 •   GULMAKALANAL RAS 40TABS
 •   HEMGARBHPOTALI RAS
 •   HRIDAYANAVA RAS 10GM
 •   ICHHABHEDI RAS 10GM
 •   JAWAHAR MOHRA NO.I 10TABS
 •   JAWAHARMOHRA NO. 1 5TABS
 •   JAYMANGAL RAS 5TAB
 •   JWARANKUSH RAS 80TABA
 •   KAFCHINTAMANI RAS 20TABS
 •   KAFKARTARI RAS 10GM
 •   KAFKETU RAS 10GM
 •   KAFKUTHAR RAS 80TABS
 •   KAMDHENU RAS 10GM
 •   KAMDUDHA RA(MY) 50TABS
 •   KAMDUDHA RAS (ORDY) 10GM
 •   KAMDUDHA RAS 5GM
 •   KAMDUDHA RAS(MY) 25TABS
 •   KASTURI BHAIRAV RAS(SMAY)10TAB
 •   KASTURI BHAIRAV RAS(SMAY)5TABS
 •   KHANJANIKARI RAS 5GM
 •   KRAVYAD RAS 20TABS
 •   KRIMIKUTHAR RAS 10GM
 •   KRIMIMUDGAR RAS 5GM
 •   KUMAR KALYAN RAS (SMY) 10TAB
 •   KUMAR KALYAN RAS (SMY) 5TABS
 • LAGHUMALINIBASANT RAS 40TABS
 • LAXMINARAYAN RAS
 • LAXMIVILAS RAS(KAS)40TABS
 • LAXMIVILAS RAS(NAR)10TAB
 • LAXMIVILAS RAS(NAR)40TABS
 • LILAVILAS RAS 40TABS
 • LOKNATH RAS 5GM
 • MAHAJWARANKUSH RAS 10GM
 • MAHALAXMI VILAS RAS 10TABS
 • MAHALAXMI VILAS RAS 25TABS
 • MAHALAXMIVILAS RAS(MS)40TABS
 • MAHAMRIGANK RAS 10TABS
 • MAHAMRITYUNJAYA RAS 2.5GM
 • MAHAVATVIDHWANRAS RAS 80TABS
 • MAKARDHWAJ 2.5GM
 • MALL SINDOOR 2.5GM
 • MANMATH RAS 40TABS
 • MRIGANK RAS 1GM
 • MRIGANK RAS 500MG
 • MRITYUNJAY RAS 40TABS
 • MUKTAPANCHAMRIT RAS 10TABS
 • NAGARJUNABHRA RAS 20TABS
 • NASHPUSHPANTAK RAS 80TABS
 • NITYANAND RAS(TBY) 40TABS
 • NRIPATIBALLABH RAS 80TABS
 • PEEYUSBALLI RAS 10GM
 • POORN CHANDRODAYA  2.5GM
 • POORNACHANDRA RAS(ORDY) 40TABS
 • POORNACHANDRA RASBR.(SY)10TABS
 • POORNACHANDRA RASBR.(SY)25TABS
 • PRADARARIPU RAS 80TABS
 • PRADRANTARAK RAS 10GM
 • PRATAP LANKESHWAR RAS 20TABS
 • PRAWAL PANCHAMRIT RAS 10TABS
 • PRAWAL PANCHAMRIT RAS 25TABS
 • RAJ MRIGANK RAS(SY) 5TABS
 • RAJAT SINDOOR 2.5GM
 • RAJMRIGANK RAS(SY)10TABS
 • RAMBAN RAS 80TABS
 • RAS MANIKYA RAS 10GM
 • RAS PIPARI 2.5GM
 • RAS SINDOOR 2.5GM
 • RASRAJ RAS 25TAB
 • RASRAJ RAS(SY) 10TABS
 • RASRAJ RAS(SY) 5TABS
 • SAMEERPANNAG RAS 2.5GM
 • SHEETPITTABHANJAN RAS 10GM
 • SHILA SINDOOR 2.5GM
 • SHIRASHULADIVAJRA RAS 40TABS
 • SHODHIT GANDHAK 10GM
 • SHODHIT SHILAJEET 10GM
 • SHOOLGAJKESHARI RAS 5GM
 • SHRINGARABHRA RAS 40TABS
 • SHWASCHINTAMANI RAS 10TABS
 • SHWASCHINTAMANI RAS 25TABS
 • SHWASKUTHAR RAS 40TABS
 • SHWASKUTHAR RAS 80TABS
 • SIDDH MAKARDHWAJ SPEA 25TAB
 • SIDDHAMAKARDHWAJ(SMAY)10TABS
 • SIDDHAPRANESHWAR RAS 80TABS
 • SMRITISAGAR RAS 10GM
 • SOMNATH RAS (ORDY) 80TABS
 • SOMNATH RAS 10TABS,
 • SUTSHEKHAR RAS 40TABS
 • SUTSHEKHAR RAS NO.1(SY) 25TAB
 • SUTSHEKHAR RAS NO.1(SY)10TABS
 • SW.MALINI BASANTRAS(LAGHU)10TAB
 • SWARN BANG 2.5GM
 • SWARN MALINI BASANT 10TAB
 • SWARN PARPATI(SY) 1GM
 • SWARN SAMEERPANNAG RAS 1GM
 • SWARN SINDOOR 2.5GM
 • TAL SINDOOR 1GM
 • TALKESHWAR RAS 5GM
 • TAMRA SINDOOR 2.5GM
 • TARKESHWAR RAS 20TABS
 • TRIBHUVANKIRTIRAS 80TABS
 • TRILOKYACHINTAMANI RAS 10TABS
 • UNMADGAJKESHARI RAS 5GM
 • VATARI RAS 10GM
 • VATCHINTAMANI RAS(SMY) 10TABS
 • VATCHINTAMANI RAS(SMY) 25TABS
 • VATCHINTAMANI RAS(SMY) 5TABS
 • VATGAJANKUSH RAS 80TABS
 • VATKULANTAK RAS 10TABS
 • VATKULANTAK RAS 25TABS
 • VATVIDHWANSAN RAS 80TAB
 • VIJAY PARPATI(SMY) 1GM
 • VYADHIHARAN RASAYAN 2.5GM
 • YAKUTI RAS 10TABS
 • YAKUTI RAS(SMKAY) 5TABS

BN.ETH

 •    AMAL PITTANTAK YOG 50TABS
 •   AMALKI RASAYAN 120GM
 •   AMOEBICA 100TAB
 •   AMOEBICA TAB 25TAB
 •   ARTHO 50TABS
 •   BALAMRIT 200ML
 •   BRAIN TAB 50TABS
 •   CHARM ROGARI OINT 15Gm
 •   CHYAWANPRASH SPEA 250GM
 •   DADURIN LOTION
 •   DADURIN OINT 15GM
 •   DIMAG DISHAHARI 50TABS
 •   DIMAG PAUSHTIK RASAYAN 50TAB
 •   GAISANTAK BATI 100TAB
 •   GAISANTAK BATI 50TABS
 •   GILOY SATAV 40GM
 •   HEALAR MALHAM 15GM
 •   ISABBAEL HARBAL 100GM
 •   ISABBAEL HARBAL 50GM
 •   KABJAHAR GRANULES 100GM
 •   KASAMRIT HERBAL 100ML
 •   KESHARI KALP 1KG
 •   KESHARI KALP500GM
 •   LAGHU SUTSHEKAR 50TABS
 •   LIVEREX SYP 200ML
 •   LIVEREX TAB 100TABS
 •   MADHU 500GM
 •   MADHUMEHARI GRANULES 100GM
 •   MAHASUDARSHAN GHAN BATI 40TAB
 •   MEMOREX 10CAP
 •   PARAD 60TAB
 •   PATHREENA  50TABS
 •   PIRRHOIDS TAB 25TABS
 •   PIRRHOIDS TAB 50TABS
 •   PRADARANTAK TAB 50TABS
 •   RAKTASHODHAK BATI 50TABS
 •   RAKTASHODHAK(ANANTSALSA)200ML
 •   RAKTASHODHAK(ANANTSALSA)100ML
 •   RHEUMARTHO 25TABS
 •   RHEUMARTHO 50TABS
 •   RHEUMARTHO GOLD 30CAP
 •   RHEUMARTHO GOLD PLUS 30CAP
 •   RHEUMARTHO SILVER
 •   SARPGANDHA TAB 50TAB
 •   SEPTRIC TAB 100TABS
 •   SEPTRIC TAB 25TABS
 •   SHANKHPUSHPI SYRUP 450ML
 •   SHODHI HARREN 80GM
 •   SHWASKALP TAB 50TABS
 •   SPIRUWIN ACTIVE 60TAB
 •   STRESWIN CAP 60CAPS
 •   SURAKTA 200ML
 •   SURAKTA 450ML
 •   SWARN MAHAYOGRAJ GUGGULU 25TAB
 •   SWARN MAKARDHWAJ (SKY) 40TABS
 •   SWARN MAKARDHWAJ (SKY) 8TABS
 •   UROSTONE TAB 100TABS
 •   VATREENA TAB 50TABS
 •   VITA EX GOLD 20 CAP
 •   VITA EX GOLD PLUS 20CAP
 •   ZUCAMO 100ML

BN. BATI

 •   AGNITUNDI BATI 10GM
 •   AGNIVARDHAK BATI 30GM
 •   AROGYAVADHINI BATI 20TABS
 •   ARSHOGHNI BATI 40TABS
 •   BRAHMI BATI (BUDD.) 20TABS
 •   BRAHMI BATI (BUDD.) 80TAB
 •   BRAHMI BATI (SMKY) 10TABS
 •   BRAHMI BATI(SMKY) 5TABS
 •   CHANDANADI BATI 10GM
 •   CHANDRAPRABHA BATI 20TABS
 •   CHANDRAPRABHA BATI 40TABS
 •   CHANDRAPRABHA BATI 80TAB
 •   CHITRAKADI BATI 40TABS
 •   CHITRAKADI BATI 80TABS
 •   ELADI BATI 10GM
 •   JATIFLADI VATI
 •   KANKAYAN BATI(ARSH)40TABS
 •   KANKAYAN BATI(GULM)10GM
 •   KANTH SUDHARAK BATI 6GM
 •   KARPURADI BATI 10GM
 •   KAS BATI 40TABS
 •   KHADIRADI BATI 10GM
 •   KSHUDHAKARI BATI 30GM
 •   KUTAJGHAN BATI 40TABS
 •   LASHUNADI BATI 80TABS
 •   LAWANGADI BATI 10GM
 •   MAHASHANKH BATI 40TABS
 •   MAKARADHWAJ BATI (AY) 5GM
 •   MAKARADHWAJ BATI(AY)2.5GM
 •   MAKARDHWAJ GUTIKA(SGKY)2.5GM
 •   MARICHYADI BATI 10GM
 •   MEHMUDGAR BATI 40TABS
 •   MUKTADI BATI (SMKGY) 5TABS
 •   MUKTADI BATI(SMKGY) 10TAB
 •   PLIHARI BATI 10GM
 •   PRABHAKAR BATI 20TABS
 •   PRABHAKAR BATI 80TABS
 •   PRANDA GUTIKA  40TABS
 •   RAJ (GANDHAK) BATI 60TABS
 •   RAJODOSHAHARI BATI 20TAB
 •   RAJPRAVARTANI BATI 20TABS
 •   RAJPRAVARTANI BATI 80TABS
 •   SANJIVANI BATI 10GM
 •   SANSHAMANI BATI 5GM
 •   SARIVADI BATI 20TABS
 •   SARIVADI BATI 80TABS
 •   SHANKH BATI 20GM
 •   SHANKH BATI 40TAB
 •   SHILAJITWADI (ORDY)20TABS
 •   SHILAJITWADI BATI (SW.YU) 5TAB
 •   SHILAJITWADI BATI (SW.YU)10TAB
 •   SHUKRAMATRIKA BATI 40TAB
 •   SHULVARJINI BATI 40TABS
 •   VRIDDHIVADHIKA BATI 20TABS
 •   VRIDHIVADHIKA BATI 80TAB
 •   VYOSHADI BATI 10GM